Övrigt

Öppettider:

Mån - Fre      7.00 - 18.00

Lördag        10.00 - 17.00

Söndag       10.00 - 17.00


Andra tider enligt ök kan förekomma

Ej bilar

Svar till en orolig mamma


Kyrkväg eller traktorväg avstängd?



Bild på "farlig" avspärrning

Innan det blev så kallad kyrkväg var detta odlad mark i många år och när det blev vanligt att använda dåtidens nymodighet häst och vagn för att ta sig till kyrkan upplät man en bit av marken till detta.

När tiderna ändrades och man inte längre åkte häst och vagn till kyrkan förföll de flesta kyrkvägar i Sverige då dessa inte underhölls av någon och har åter igen blivit odlad mark eller igenväxta.

Detta var i och för sig inte så konstigt för man har byggt en nya vägar så man kunde ta sig till kyrkan med nya färdmedel t.ex bilen. En del lever kvar i att gammal hävd gäller med det gör den inte specielt eftersom ny väg anlagds i dess ställe.

Nu har markägaren bekostat och underhållit denna traktorväg så du och många andra har kunnat ta er över marken utan gå på en åker.

När det gäller denna traktorväg som det är nu för tiden så har markägaren eller den han ger tillstånd till rätt att använda den med sina fordon ingen annan.


Många har nu blivit vana med att det finns en underhållen väg att gå på och några har varit väldigt glada för det och tackat vänligt för att den varit välskött.

Detta bemötande är ju väldigt trevligt när man lagt ner mycket tid på att underhålla denna årligen. En orolig mammas insändare är bara för låg, ta det med markägaren direkt så hade vi förklarat allemansrättens skyldigheter för dig.


Klart man som markägare kan tycka att det är nog bäst att låta naturen ta över även denna markbit, man tappar helt enkelt motiveringen till varför man skall utföra detta jobb år efter år.

På 2 år skulle vägen inte längre vara framkomlig men cykel eller motordrivna fordon utom för traktorer eller fyrhjulingar.


Orsaken " eller droppen som fick bägaren att rinna över"  till att ryttarna blev tvungna att ställa ut först en stol var att motorfordon körde förbi i hög hastighet utan hänsyn till verksamheten på gården det blev helt enkelt en livsfara.

Detta var naturligtvis inte tillräckligt för då körde man ut på sådd åker istället för förbi skulle man.

Då ställde ryttarna ut även en bock och ett rep emellan för att hindra motortrafik inte hindra gående och hästar m.m. det står även på bockarnas reflexer.

Nu tyckte så klart någon att detta var ju väldigt jobbigt och välte dessa så repet hamnade på backen så man kanske lättare skull kunna gå rakt fram istället för 1 meter runt repet.

Än annan orsak är att det varit dålig tjäle och det har varit vattensjukt så all trafik har skadat vägen denna vinter (2015-16)

När man önskar beträda någon annans mark påtar man sig även ansvaret att bekosta eller återställa eventuella skador på densamma, har inte sett någon erlagt ersättning härom.


Markägaren


PS. Är det någon som är intresserad av att ha möjlighet att ta sig på ett enkelt sett över marken så är vi glada för alla vänliga önskemål.

________________________________________________________________________________________________________________




Insändare Enköpings Posten 2016 02 12


Kyrkväg avstängd

ENKÖPING: Saknar allemansrätten funktion?

Olagligt. Ris till den markägare i Vallby som med farliga linor och bockar har stängt av en gammal kyrkväg som har använts minst ett sekel.

Man undrar vad allemansrätten har för funktion när man på detta sätt hindrar folk från att använda en traktorväg över en åker för promenader och cykelturer.


Enligt lagen får vägens ägare bara stänga av den för trafik med motordrivna fordon. Vi i Sverige måste vara stolta och rädda om vår allemansrätt.



En orolig mamma


Copyright © All Rights Reserved Lövhagen Gård Vallby 1 755 98  Enköping Mobil: 076-0181420 E-post stefan.svalking@gmail.com